Networking Events

dESo Kurs 3-D-visualisierter Anatomiesaal
„DEEP SPACE 8K - Universum Mensch“
Mittwoch 04. Oktober 2017
ab 19.00 Uhr
Ars Electronica Center

Empfang in den Redoutensäle
Donnerstag 5. Oktober 2017
ab 19.00 Uhr
Redoutensaal, Land OÖ; Promenade 39, 4020 Linz

Gesellschaftsabend
Freitag 6. Oktober 2017
ab 19.00 Uhr
Brucknerhaus Linz